Brannstasjonen.no

Vi er en rekke lokale næringsaktører som har startet en kronerulling til inntekt for Brannstasjonsprosjektet. Dette prosjektet er viktig for Tromsø og vi håper at så mange som mulig støtter opp om kronerullingen!

Konsept:

Gjennom en samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon for ungdom ønsker Tromsø kommune å skape et kraftsenter for ungdom, musikk, film, prosjekt og kulturnæring.

Dersom ekstern finansiering faller på plass våren 2012, kan Brannstasjonen åpne dørene høsten 2013.

Satsingsområder:

Ungdom - Prosjekt - Musikk - Film - Kulturnæring

Aktører:


  • Tvibit
  • Regionalt senter for rytmisk musikk
  • Helsestasjon for ungdom
  • Filmveksthuset
  • Yoghurt kulturinkubator
  • Enkeltaktører (kontorlokaler til ulike kulturnæringsaktører)

Sammendrag:

Ungdom er vår viktigste ressurs! I løpet av de siste 11 årene har Tvibit blitt en lokal og nasjonal suksesshistorie. Barneombudet omtaler Tvibit som en nasjonal ledestjerne, og det henvises til Tvibit og Tvibit-metodene både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er Helsestasjonen for ungdom en av de best besøkte helsestasjonene i landet og har rundt 3400 konsultasjoner i året.

Nå er det på tide med en revitalisering og videreutvikling av satsningen på ungdom i Tromsø for fremtiden.

Regionalt senter for rytmisk musikk skal være et kraftsenter for musikk med fokus på produksjon, næring, utøvelse og formidling av musikkuttrykket. Det skal være et inkluderende hus med plass for både unge og etablerte, amatører og profesjonelle på tvers av genre. Gjennom å etablere og samlokalisere infrastruktur for musikk ønsker man å utvikle musikkbransjen i Nord-Norge og få den til å blomstre.

Ved en samlokalisering av disse ulike funksjonene er det nå mulighet til å satse nytt og satse i ett bygg i stedet for å drifte flere lokaliteter. Her kan man skape en ny smeltedigel for kultur og næring i Tromsø og landsdelen.

Brannstasjonsprosjektet vil være med på å møte nye udekkede behov, samt øke kapasitet og kvalitet på eksisterende tjenester innenfor en økonomisk bærekraftig ramme.

Hva bidrar Tromsø kommune med?

Tromsø kommune finansierer prosjektet med 36,6 mill og bidrar i tillegg med
tomteverdien på 14 mill.

--> Gi ditt bidrag