FELLESUTGIFTER, KOMMUNALE AVGIFTER

Hver andel (leilighet) vil ha månedlige fellesutgifter som består av felleskostnader, samt renter på
fellesgjeld. Felleskostnader fordeles iht. vedtektene. Etter den avdragsfrie perioden på 10 år etter
opptak av felleslån vil det i tillegg påløpe avdrag på andel fellesgjeld.

HAUBO utarbeider ved oppstart budsjett for fellesutgifter for borettslaget, faktisk innhold og
beløp vil kunne avvike. Brannstasjonen borettslag overtar deretter ansvaret for budsjettering og
oppfølging i samarbeid med HAUBO.

I budsjettet for fellesutgifter i Brannstasjonen borettslag inntas Altibox grunnpakke TV & internett,
bygningsforsikring, renovasjonsavgifter, drift & vedlikehold av bygg, heis og uteområder,
snørydding & strøing, renhold & strøm fellesarealer, administrasjon & forretningsførsel, samt finanskostnader
andel fellesgjeld. Felles oppvarming, samt stipulert forbruk vann & avløp er inntatt i budsjettet, men vil kunne bli
trukket ut og fakturert direkte basert på eget forbruk.

Noe du lurer på, eller ønsker du verdivurdering av eksisterende bolig? Vi svarer på det meste. Ta kontakt direkte med:

Kontakt
Niels Chr. Hald
928 06 410
niels@em-a.no

Meld din interesse til megler

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.